Hoşgeldin Misafir !
Günün Ayet-i Kerimesi

Günün Hadis-i Şerifi :
    Yağmur Duasıadmin 01-16, 08:36   Safer Ayına has bir ibade...admin 12-10, 07:38   Safer Ayı uğursuz mudur?admin 12-10, 07:35   İSLAMDA İLMİN ÖNEMİ VE HE...admin 11-22, 17:25   Muharrem Ayının Fazileti ...admin 11-07, 07:44   HİCRET, CAHİLİYYEDEN MEDE...admin 11-07, 06:26   İNSAN ONURLU BİR VARLIKTI...admin 04-25, 05:44   Hz. Ali’den Hikmetli Sözl...admin 02-17, 03:28   Hz. Ali’den Hikmetli Sözl...admin 02-17, 03:20   Hz. Ali'den Özlü Sözleradmin 02-17, 01:28   MESNEVİ’DEN ÖZDEYİŞLER - ...admin 02-03, 01:20   -
Zaman: 12-01-2015, 01:08 AM

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zemahşeri ve "Keşşaf" İsimli Tefsiri
05-13-2012, 11:19 PM (Bu Mesaj 05-13-2012 11:19 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : recpar.)
Mesaj: #1
Zemahşeri ve "Keşşaf" İsimli Tefsiri
Zemahşeri (538/1143)ve “el-Keşşâf an Hakâkiki’t-Tenzîl” Adlı Tefsiri

Türk müfessir, muhaddis ve edibi olan Cârullah Ebu’l-Kasım Muhammed b. Ömer, Harezm’e bağlı Zemahşer köyünde doğmuştur (467/1074). İlk tahsilini köyünde yapmış, sonra Bağdat’a gelerek, devrin büyük ilim merkezi olan Nizamiye Medresesi’ne girmiştir. Medresenin ünlü âlimlerinden aldığı derslerle kısa zamanda parlamış ve daha o zamanlar “Fahru’l-Harezm = Harezm’in İftiharı” unvanına hak kazanmıştır.

Züht, takva, ihlâs, doğruluk ve güzel ahlakıyla da sivrilmişti. Bütün ilimlerde özellikle lügat, edebiyat, gramer ve edebî san’atlarda çok güçlüydü. Zekâsının keskinliği, bilgisinin genişliği, konuşma ve ifâdesinin düzgünlüğüyle her yerde tanınmıştı.

Aslen Türk olduğu halde Araplardan güzel konuşur, yazar ve şiir söylerdi. Hattâ Mekke’de bulunduğu sıralarda Ebû Kubeys dağının üzerine çıkar, tüm Arap kabilelerine seslenerek “Babalarınızın ve dedelerinizin dilini benden alınız !” diyerek meydan okurdu. Mekke’de kaldığı yıllarda sık sık Kâbe’de itikâf edip, başka yere çıkmadığı ve Allah’ın evi Kâbe’ye âdeta komşu olduğu için “Cârullah” unvanını almıştır. Yolculuklarının birinde yakalandığı kar fırtınasında donan ayağı kesilme durumunda kalmış, sonunda Mekke’den Harezm’e dönüp, (538/1143) tarihinde arefe gecesi vefat etmiştir. Mezarı Cürcan kasabasındadır.

Türk kabiliyet ve Türk zekâsının en mükemmel temsilcilerinden biri olan Zemahşerî’nin İslâm âlimleri arasında üstün yeri vardır. Ne var ki, fıkıhta Hanefî mezhebinden olmasına rağmen İ’tikâdî konu¬larda Mutezile mezhebinden oluşu, bununla iftihar ettiğini belirterek her yerde ilân edişi, bazı âlimlerce onun ilmî dehâ ve şahsiyetine uygun göremedikleri şaşırtıcı bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Zemahşerî’nin Sûfiyye şeyhlerini, Mutasavvıfları, Tekke, Tarikat ve bunların âyinlerini tenkit ederek reddettiği de bilinmektedir.

Bütün bunlara rağmen Zemahşerî, İslâmî ilimlerde özellikle tefsirde büyük bir inkılâp yapmış ve bu alanda ölümsüz bir şöhret kazanmıştır. Önceki tefsircilerin çoğu yalnız rivayet metodunu izliyor¬lar yahut dirayet metoduna ikinci derecede önem veriyorlardı. Zemahşerî ise tefsirinde dirayete önem vermiş, Kur’ân-ı Kerîm’in diğer edebî eserlere karşı dil ve edebi üstünlüğünü özellikle belirtmiştir. Ünlü tefsiri “el-Keşşâf an Hakâkiki’t-Tenzîl”, yer yer Mutezile mezhebi görüşlerini ihtiva etmesine rağmen yine de en büyük kaynak eseridir. Keşşafın başlıca Kaynaklarından biri Zeccâc (311)’ın Meâni’l-Kur’ân adındaki eseridir.

İslâm âleminde birinci derecede önemli olan tefsirlerden sayılan Keşşaf üzerinde birçok araştırmacı ve bilgin inceleme ve araştırma yapmıştır. Kuşku ve şüpheye sebep olan yerlerinin çıkarılarak yapılan özetlemelerinden ta’lik, tahric ve haşiyelerine kadar varan çok yönlü çalışmalara konu olmuştur.
Bu cümleden olmak üzere Keşşaf üzerinde 5 kişi telhis (özetle¬me) yaparken, 27 kişi de kısmen veya tamamen haşiye veya ta’lik yazmıştır. Ayrıca Keşşafta geçen şevâhid (örnek ifâdelerin ve sayısı bini bulan beyitlerin şerhleri de yapılmıştır.)

Keşşafın başlıca üstünlükleri şöyle özetlenebilir:

1- Lüzumsuz söz ve uzatmalardan uzaktır.
2- Hikâyeler ve İsrâiliyyat yoktur.
3- Dil inceliklerine ve edebî san’atlara çok önem verilmiştir.
4- Açıklamalar Soru-Cevap şeklinde yapılarak, konunun açıklanması sağlanmıştır.

Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | E-ilim | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS
KPSS